Entreprenad

Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader.

Alla projekt är intressanta, stora som små, men partnering- och samverkansprojekt tillhör dem där vi bäst utnyttjar vår organisations kompetens. Här kan vi fullt ut visa fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna.

Byggservice
Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet.

Våra medarbetare är inte bara skickliga fackmän utan också proffs på att hantera alla typer av svåra situationer som kan uppstå t ex vid bränder, större vattenskador eller vid andra typer av saneringsarbeten. Våra kunder skall känna sig trygga i vårt sällskap!